Nové dokumenty na úřední desce

Na úřední desku byly přidány tyto dokumenty:
1) Návrh rozpočtu na rok 2011 a návrh rozpočtového výhledu obce Silůvky na roky 2012-2014

2) Záměr obce Silůvky odprodat a pronajmout pozemky
3) Oznámení o záměru obce Silůvky pronajmout místnost v budově OÚ