Nové dokumenty na úřední desce

Na elektronickou úřední desku byly vyvěšeny tyto dukumenty:
– dražební vyhláška o provedení elektronické dražby pozemku pracely 752/46, k.ú. Mělčany u Ivančic
– záměr obce Silůvky odprodat pozemky parc. č. 525, 526/1, 526/2, 527/1, 527/2, k.ú. Silůvky