Nové kontejnery na bioodpad

Po obci byly rozmístěny nové kontejnery na vhazování BIOODPADU. Kontejnery mají hnědou barvu a jsou umístěny na stávajících stanovištích ostatních kontejnerů – za obchodem, za pomníkem a u nádraží, další je u hřiště a ve sběrném dvoru vedle ČOV.

Co vhazovat a nevhazovat, proč a jak je uvedeno v letáku, který Vám také doručíme v nejbližším zpravodaji.

Vývoz kontejnerů na bioodpad bude prováděn firmou van Gansewinkel, a.s. 2x v týdnu a je pro Silůvky zdarma v rámci komplexní služby svozu odpadů.