Nové zastupitelstvo Silůvek zvolilo starostu obce a dva místostarosty

Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce v Silůvkách se konalo ve středu 05.11.2014 v zasedací místnosti v 1.patře obecního úřadu. Starostou obce byl zvolen do čtvrtého volebního období Zdeněk PRAX. Zasupitelstvo stanovilo, že obec Silůvky bude mít pro volební období 2014-2018 dva místostarosty. Místostarostové obce byli zvoleni Jan Rybníček a Ing. Rudolf Bezchleba. Dalšími členy nového zastupitelstva obce Silůvky jsou Milena Dobrovodská, Jiří Kříž, Jiří Sedláček a Petr Capyk. Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelsva obce Silůvky zde.