Nový obecní znak a vlajka

znakNa veřejném zasedání zastupitelstva obce Silůvky ve středu 13.června 2012 byl představen a schválen návrh konečné podoby nového obecního znaku a vlajky zpracovaný heraldikem od firmy Alerion. Znak vychází z oficiální pečeti přidělené obci v r. 1642. Jeho popis naleznete zde.

Tento návrh obecních symbolů bude poslán se žádostí ke schválení do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, do podvýboru pro heraldiku a vexilologii. Po posouzení dalšími odborníky, heraldiky a historiky budou obci Silůvky znak a vlajka přiděleny k používání jako oficiální symboly.