Obec Silůvky se stala plátcem DPH

Vážení občané a obchodní partneři,
oznamujeme Vám tímto, že podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se stává Obec Silůvky s účinností od 1. 4. 2010 plátcem daně z přidané hodnoty. Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste při uskutečnění zdanitelného plnění pro Obec Silůvky počínaje datem 1.4.2010 vystavovali daňové doklady v souladu s výše uvedeným zákonem.

Naše údaje:

Název:
Obec Silůvky

Sídlo:

Prachatičky 39, Silůvky, 664 46

IČ:

00488305

DIČ:

CZ00488305