Otevření kontejnerů v zimním období

Kontejnery u ČOV budou v zimním období otevřeny od  10 – 11   hodin  v   tyto   dny:

9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 5.3., 19.3. a 2.4.2016

Poté již každou sobotu od 9-11 h.

V dubnu bude také opět přistaven velký kontejner na bioodpad.

Po obci byly přidány a rozmístěny další nové barevné nádoby na tříděný odpad – plasty a papír.