Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

Starosta obce Silůvky podle zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

1. Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek 12. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 13. října 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb do zastupitelstev krajů v okrsku Silůvky je volební místnost v zasedací místnosti v 1. patře Obecního úřadu v Silůvkách, Prachatičky 39 pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Silůvkách.