Pitná voda

Na základě rozborů pitné vody Obec Silůvky ruší opatření v používání vody z obecního vodovodu. Od dnešního dne je možno vodu používat jako pitnou.