Platba faktur a poplatků

Žádáme občany, kteří doposud neuhradili faktury za vodné a stočné roku 2014 a poplatky za svoz odpadu a poplatky ze psů 2015, aby tak učinili co nejdříve. Platby možno uhradit hotově na obecním úřadě Silůvky nebo bezhotovostně na účet obce Silůvky. Děkujeme.