Přerušení příjmů žádostí o vydání e-pasů a předávání e-pasů občanům

Městský úřad Šlapanice oznamuje občanům, že od 25. 3. – 31. 3. 2009 bude pracoviště Městského úřadu Šlapanice v Brně, Opuštěná 2, odpojeno od systému CDBP, a proto nebude možné v této době podávat žádosti o vydání e-pasu a předávat e-pasy občanům. E-pas je pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji. E-pas občanů, kteří budou o jeho vydání žádat po 1.4.2009, bude obsahovat i údaje o otiscích prstů.