PRODEJ HOTOVÉHO PALIVOVÉHO DŘEVA 2013

Byl opět zahájen prodej palivového dřeva. Nabízíme množství  3 pm (prostorové metry) na rodinný dům. Dřevo k okamžitému odběru máme zatím jen měkké (smrk+bor.) a je stanovena velmi příznivá cena 690,-Kč/pm včetně 15% DPH. Směs tvrdé+měkké(smrk+dub) bude později – září, říjen za cenu 920,-Kč/pm včetně 15% DPH. Zájemci z řad silůvských občanů se hlaste (osobně, mailem, tel. i SMS)  do seznamu v kanceláři na obecním úřadě. Obecní zaměstnanci a brigádníci chystají dřevo průběžně v metrových kusech na hromady u bývalého kravína v areálu JZD. Po nachystání dřeva bude zájemce vyzván k vlastnímu odvozu. Po odvezení obec vystaví a doručí kupujícím fakturu k zaplacení.