Provozování vodovodu, kanalizace a ČOV

Obec Silůvky vzala na sebe od 1.1.2008 břímě a starost s provozováním a je provozovatelem vodovodu, kanalizace a čov v obci. Je to mimo jiné i z důvodu udržení nízkých cen za vodné a stočné pro naše občany oproti velkým provozovatelům, kteří provozují v jiných obcích a mají vysoké náklady.

Další informace naleznete v sekci Obecní úřad -> Voda, kanalizace, ČOV.