Sběr nebezpečného odpadu a zpětný odběr elektrozařízení

Dne 1. 5. 2010 proběhne v naší obci od 8 do 10 hod. u autobusové zastávky svoz nebezpečného odpadu.

Je možné odevzdat:
Oleje, brzdové kapaliny, barvy, ředidla a jiné chemikálie, včetně znečištěných obalů z těchto odpadů, dále akumulátory, monočlánky, hnojiva, čistící prostředky a léky.
Velké domácí spotřebiče: ledničky, mrazáky…atd.
Malé domácí spotřebiče: mixéry, žehličky, fény…atd.
Spotřebitelská zařízení: Televizory a veškerá spotřební elektronika (videa, rádia..atd.)
Zařízení informačních technologií: monitory, počítače a jejich příslušenství, telefony..atd.
Osvětlovací zařízení: zářivky, výbojky… atd.
Elektrické a elektronické nástroje: vrtačky, brusky, šicí stroje… atd.