Socha svatého Jana Nepomuckého

Během listopadu minulého roku došlo k zastřešení sochy sv. Jana Nepomuckého, aby tato byla umístěna v důstojném prostředí a chráněna před povětrnostními vlivy.

V minulých dnech, pak bylo zdivo zastřešení opatřeno konečným nátěrem a samotnou sochu Jiří Zoufalý vykreslil do barevného provedení.