Tradiční orelský ples

V sobotu 6.února 2010 pořádá Jednota Orel Silůvky tradiční orelský ples.

Začátek ve 20.hodin. Hraje dechová hudba Straňanka.
Vstupné 80,- Kč.
Předprodej vstupenek u pana Josefa Záděry, Silůvky 57. tel.547225615.