TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2012

V sobotu 7. ledna 2012 od 14 hodin se v naší obci uskuteční dvanáctý ročník Tříkrálové sbírky. Ve vašich domech Vás navštíví skupinky koledníků se zapečetěnými pokladničkami označenými logem Charita Česká republika. Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2012 bude použit na projekty: dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě, mobilní hospic sv. Jana v Rajhradě, charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu Rajhrad, nízkoprahové centrum pro mládež v Židlochovicích a odborné sociální poradenství.