Tříkrálová sbírka

V naší obci opět jako každým rokem proběhne Tříkrálová sbírka České katolické charity. Skupinky koledníků se zapečetěnými pokladničkami Vás navštíví ve Vašich domovech v neděli 9. ledna 2010 po 13 hodině.