Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka v Silůvkách se bude konat v sobotu 4. ledna 2020 od 13 hodin, kdy Vás navštíví ve vašich domech koledníci.