Tříkrálová sbírka

Dne 11. ledna 2009 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. Výtěžek z této sbírky ve výši 20.370,- Kč bude použit pro Hospic sv. Josefa v Rajhradě.
Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli!

Fotografie Tří králů si můžete prohlédnout ve fotogalerii.