Uzavírka silnice v úseku od Mor. Bránic do Ivančic !!!

V termínu: od 7:00 dne 30.9.2017 do 4:00 dne 2.10.2017od 7:00 dne 7.10.2017 do 4:00 dne 9.10.2017 
z důvodu: Oprava havarijního stavu odvodňovacích prahových vpustí před železničním přejezdem na příjezdu do Ivančic

objízdná trasa: bude vedena z Ivančic od křižovatky sil. II/152 a sil. II/393 po silnici II/393, dále pak po silnici II/394 do obce Neslovice, 
a dále po silnici II/395 přes obec Hlína až po křižovatku se silnicí II/152, po této silnici do Moravských Bránic obousměrně. Délka objízdné trasy cca 12 km.