Valná schůze TJ Sokol Silůvky

TJ Sokol Silůvky zve všechny své členy na valnou schůzi, která se uskuteční 17.3.2009 od 18:00 hod. v malém sále sokolovny.

Program:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti
3. Zpráva o hospodaření
4. Zpráva kontrolní komise
5. Zpráva náčelníků
6. Zpráva vzdělavatelky
7. Návrh činnosti na další období
8. Diskuse
9. Závěr