Volby do zastupitelstev obcí

Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční v pátek 5. října 2018 od 14:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu 6. října 2018 od 8:00 hod. do 14:00 hod. a to v zasedací místnosti v prvním patře Obecního úřadu v Silůvkách, Prachatičky 39. Oprávněný občan může požádat okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Toto nahlášení může být i telefonicky na číslo 547225127 nebo 724174352. V takovém případě ho okrsková volební komise navštíví v den voleb s přenosnou volební schránkou. V případě potřeby členové volební komise sejdou v den voleb s přenosnou volební schránkou i do přízemí obecního úřadu. Více informací na elektronické úřední desce