Výluky na trati Střelice – Moravské Bránice

Správa železniční dopravní cesty, s. o. (provozovatel železniční infrastruktury), za účelem opravy železničního svršku, vyloučí ve dnech 1. a 2. 7. 2009, vždy v době od 8.45 hod. do 14.00 hod., drážní dopravu v úseku Střelice – Moravské Bránice.

Náhradní doprava bude zajištěna:

  • v trati Střelice – Moravské Bránice a opačně u vlaků 4404, 4431, 4422, 4407, 4406, 4433, 4424, 4409, 4408, 4435.

Umístění zastávek náhradní dopravy:

  • Střelice – před výpravní budovou;
  • Radostice – na zastávce autobusů IDS JMK „Radostice, koupaliště“;
  • Silůvky – v obci, na křižovatce ulic Nádražní a Anenská;
  • Moravské Bránice – před výpravní budovou.

Omezení služeb uvedených v jízdním řádu:

  • rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol – služba se neposkytuje. Spoluzavazadla se přepravují v autobusech náhradní dopravy v omezeném rozsahu do zaplnění k tomu určeného místa. Přeprava dětského kočárku pro spolucestující dítě má před přepravou ostatních spoluzavazadel přednost.
  • úschova během přepravy – služba bude poskytována pouze do zaplnění příslušného prostoru ve vozidlech ND.

Přeprava větších skupin cestujících:

S ohledem na počet autobusů náhradní dopravy je nutno u skupinových přeprav cestujících (školní výlety, turistické akce apod.) nahlásit požadavek na přepravu. Požadavek je nutno uplatnit alespoň dva pracovní dny předem, a to buď telefonicky nebo e-mailem na Kontaktním centru Českých drah, a. s. – tel.: 840 112 113, e-mail: info@cd.cz. Na tomto pracovišti Vám rovněž poskytneme bližší informace o organizaci dopravy po dobu výluky.

Omlouváme se cestujícím za případné problémy, které mohou vzniknout v souvislosti s výlukovou činností státní organizace
Správa železniční dopravní cesty.