Výsledky volby prezidenta ČR ve volebním okrsku Silůvky

Počet voličů zapsaných do voličských seznamů:      622

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:     444

Počet odevzdaných platných hlasů:                      444

Voličská účast:                                                    71,38 %

Pořadí a výsledky voleb v obci Silůvky:

1. Karel Schwarzenberg   112 hlasů   25,22 %

2. Miloš Zeman                85 hlasů   19,14 %