Výzva vlastníkům nemovitostí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné (případné dědice), kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, v případě k.ú. Silůvky se jedná o pracoviště Brno, Příkop 11, 60447 Brno. Jedná se pouze o parcely a vlastníky uvedené v tomto přiloženém souboru. Výzva vlastníkům zde . Informace pro veřejnost  zde .