Žádost o pomoc se sběrem papíru

Vážení občané,
jménem dětí školy a školky se na Vás obracím s prosbou o pomoc při sběru starého papíru. Již třikrát jsme uskutečnili sběr sami a výtěžek jsme použili na nákup hraček a pomůcek pro děti. Věříme, že když se do sběru zapojíte s námi, podaří se nám získat více peněz, které budou opět využity pro potřeby MŠ nebo ZŠ.

Sbíráme roztříděný papír z novin, časopisů, letáků, dále staré knihy, kartony.

Z důvodu toho, že nemáme v současné době kde papír skladovat, nechávejte si jej, prosím, doma a začátkem června oznámím přesný termín svozu do školy.

Předem děkuji za ochotu a pomoc,
Mgr. Petra Strádalová
ředitelka školy