OBECNÍ ÚŘAD SILŮVKY VYZÝVÁ KE KONTROLE PRŮTOKU VODY

Obecní úřad Silůvky tímto žádá občany ulic Anenská, Prachatičky a Nádražní, aby si zkontrolovali své vodoměry a porovnali s fakturou za rok 2018, zda nemají velký odběr vody nebo jestli jim obecní voda neuniká z důvodu poruchy.

Technikem byl zaznamenán v průběhu měsíce května nadměrný odběr vody z vrtu z Radostic, kterým je zásobována část ulice Anenské, ulice Prachatičky a Nádražní.

Případně kontaktujte pana Jiřího Cesara, tel. 720 495 395.