Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje č. 1/2012 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Na základě rozhodnutí hejtmana je od 22.3.2012 až do odvolání zakázáno v místech lesních porostů a v jejich okolí do 50 m, v suchých travních porostech a na plochách zemědělských kultur rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň, kouřit, odhazovat kouřící nebo doutnající předměty a používat zábavnou pyrotechniku a obdobné výrobky. Rozhodnutí -zde-