Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek vyhlásil ode dne 29.7.2013 dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru na celém území Jihomoravského kraje. V lesních porostech a jejich bezprostředním okolí do vzdálenosti 50 m, na suchých travních porostech a na plochách zemědělských kultur je zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň, kouřit, odhazovat hořící nebo doutnající předměty a používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky. Rozhodnutí platí do odvolání.

– Celé rozhodnutí ke stažení zde –