Výzva vlastníkům lesů

Státní podnik Lesy ČR vyzývají vlastníky lesů, aby v nejbližší době zjistili stav lesních porostů na svém majetku a zahájili přednostně zpracování smrkové jehličnaté nahodilé těžby a kůrovcového dříví. Smrkové kalamitní a kůrovcové dříví, těžební zbytky a palivo je nutno zpracovat a odvézt z lesa nejpozději do 31. března letošního roku. Tyto kroky jsou nutné ke zmírnění napadení a následného množení kůrovce. Dále vyzývají ke zpracování ostatní nahodilé těžby listnatých stromů a dalších jehličnanů, tzn. souší, vývratů, zlomů a jinak poškozených stromů.  Více info zde.