Obec Silůvky

Vítejte na oficiálních stránkách obce Silůvky, ležící přibližně 15 km jihozápadně od Brna.

  • Číst více...

    Dle dochovaných pramenů byla tato oblast osídlena již asi 3000 let př. n. l., o čemž svědčí nálezy moravské malované keramiky. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1277. Katastr obce má rozlohu 600 ha a je velmi pestrý a členitý. Zajímavostí jsou agrární terasy a kamenné meze na místech bývalých vinohradů. Krajinnými dominantami jsou kopce Štikov (335,5 m n. m.), Babí hora ( 354,8 m n. m.), Velká Horka (321 m n. m.) a trojmezí obcí Silůvky-Hlína-Prštice (418 m n. m.).

    Historie naší malé vesničky se vyvíjela různě, někdy se dařilo lépe, jindy místní zažívali krušné časy.Obyvatelé obce se v minulosti vedle zemědělství věnovali ovocnářství, vinařství, rybníkářství a řemeslům. O tom vypovídá i obecní znak Silůvky znakvytvořený podle staré pečetě pečeť z r. 1642 z roku 1642. Již od středověku se zde pěstuje vinná réva. Místní ovoce a zelenina byly díky železnici, která v roce 1870 spojila obec se světem známy na trhu ve Vídni, neboť zde až do 2. světové války pravidelně stavěly rychlíky mezi Brnem a Vídní. V katastru obce se v minulosti také nacházely dnes již zaniklé 3 rybníky – Hluboký, Plouzek a Žabinec.V roce 1783 vystavěla obec jako jedna z prvních v okolí školu a v roce 1887 byla v obci založena spisovatelem V. K. Jeřábkem obecní knihovna.

    Dnešních téměř 800 obyvatel žije bohatým kulturním, společenským a sportovním životem plným různých akcí, které pro ně připravují místní dobrovolné organizace a spolky. Pracuje zde několik organizací: Sbor dobrovolných hasičů (založen r. 1897), TJ Sokol (založen 1910), Jednota Orel (založena 1919), FC Silůvky (založen 1928), skautský oddíl Sokolík (založen 1945).V centru obce od roku 1850 stojí zvonice Sv. Anny, která je patronkou obce. V Silůvkách také od roku 1921 pracuje sbor Českobratrské církve evangelické,který zde má svůj kostel. V obci je zaveden plynovod, vodovod a kanalizace s čistírnou odpadních vod. Obec Silůvky vybudovala v roce 2014 Dům s pečovatelskou službou (DPS Silůvky).Část katastru obce Silůvky je součástí přírodního parku Bobrava, prochází zde značená turistická cesta a síť cyklostezek. .Ostatně,můžete se o tom přesvědčit, ať už obec navštívíte osobně jako turisté , nebo pouze virtuálně prostřednictvím naší fotogalerie. Pokud v Silůvkách již bydlíte nebo se sem hodláte přestěhovat, jistě vám přijdou vhod informace z obecního úřadu či adresář důležitých kontaktů.

AKTUÁLNÍ INFORMACE V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM KORONAVIRU – ZŘÍZENÍ INFORMAČNÍ LINKY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

HZS JmK informuje, že v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem přistoupil Krajský úřad Jihomoravského kraje ke zřízení speciální informační linky pro veřejnost. Číslo na bezplatnou informační linku: 800 129 921

Informační linka funguje od dnešního dne (12.3.2020) od 12:00 hod. a bude v provozu v pracovních dnech od 7:00 do 16:00. Informační linka byla zřízena z důvodů v současnosti přetížené linky Krajské hygienické stanice (KHS) a budou ji obsluhovat proškolení pracovníci. Číslo na bezplatnou informační linku: 800 129 921

Linka slouží k zodpovězení základních dotazů v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19.

Číslo na bezplatnou informační linku: 800 129 921

AKTUALIZOVÁNO – Starosta obce informuje občany, že v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem přistoupila Vláda České republiky k vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU od 12.3.2020 14.00 hod. na dobu 30 dnů. Platí zákaz pořádání akcí nyní s počtem více jak 30 osob, uzavření školy a preventivně i školky.

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky vyhlašuje pro území České republiky z důvodů ohrožení zdraví v souvislosti s prokázaním výskytu koronaviru na území České republiky NOUZOVÝ STAV na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Další detailní informace a znění nařízení zde v dokumentech:

Usneseni_vlady_nouzovy_stav

sb0030-2020

sb031-20

1_Opatření obecné povahy MV

Priloha OOP

hranicni-obce-se-statem

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních,_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020

Mimořádné_opatření_-_zákaz_konání_akcí_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10._3._2020_-

Mimořádné opatření_-_kontrola_příznaků_infekčního_onemocnění

pdf.pngUsneseni_vlady_nouzovy_stav.pdf

Ředitelka ZŠ a MŠ v Silůvkách oznamuje, že od čtvrtka 12.3.2020 je přerušen provoz mateřské školky.

Vážení rodiče, na základě mimořádného opatření  ministerstva zdravotnictví, Bezpečnostní rady státu, doporučení MŠMT a po dohodě se zřizovatelem od zítřejšího dne – 12.3. přerušuji provoz mateřské školy až do odvolání.

V případě potřeby Vám pro Vašeho zaměstnavatele vystavím žádost o ošetřovné.

V Silůvkách dne 11.3.2020

Mgr. Petra Strádalová ředitelka školy

Ředitelka základní školy v Silůvkách oznamuje, že od středy 11.3.2020 je přerušeno vyučování v Základní škole.

Ředitelka základní školy v Silůvkách oznamuje, že od zítřejšího dne, t.j. od středy 11.3. 2020 je na základě mimořádného opatření ministra zdravotnictví a vlády ČR (opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19) uzavřena škola pro žáky základní školy, kteří musí zůstat doma. Ruší se také všechny školní akce. Tento preventivní stav bude platit až do odvolání. Provoz mateřské školy a jídelny je zatím v plném rozsahu, obědy vaříme a pro mimoškolní strávníky rozvážíme i nadále.       ROZHODNUTÍ O POTŘEBĚ OŠETŘOVÁNÍ  (OČR) VYSTAVÍ RODIČŮM ŘEDITELKA ŠKOLY, KTERÁ RODIČE PRŮBĚŽNĚ INFORMUJE EMAILEM.     kontakt : skolasiluvky@post.cz , +420 731 588 223

Coronavirus – Covid-19 základní informace a doporučení pro občany

Po dnešním jednání Bezpečnostní rady státu bylo rozhodnuto o přijetí dalších dvou mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19. S účinností od 10. března 2020 od 18 hodin se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob.

Dále byla zakázaná výuka na základních, středních, vysokých i vyšších odborných školách od středy 11. března 2020.

 

Prevence šíření koronaviru

https://www.mvcr.cz/clanek/nova-povinnost-pro-cizince-zijicich-v-cr.aspx

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=408965&TypeID=2

ZRUŠENO – Obecní úřad Silůvky informuje o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce

Obecní úřad Silůvky dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích informuje o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Silůvky svolaného starostou obce panem Zdeňkem Praxem.

Místo konání: zasedací místnost v 1. patře obecního úřadu Silůvky, Prachatičky 39.

Doba konání: středa 18.3.2020 v 19 hodin.

oznámení a program  Program veřejného zasedání je zveřejněn na elektronické úřední desce