Obec Silůvky

Vítejte na oficiálních stránkách obce Silůvky, ležící přibližně 15 km jihozápadně od Brna.

  • Číst více...

    Dle dochovaných pramenů byla tato oblast osídlena již asi 3000 let př. n. l., o čemž svědčí nálezy moravské malované keramiky. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1277. Katastr obce má rozlohu 600 ha a je velmi pestrý a členitý. Zajímavostí jsou agrární terasy a kamenné meze na místech bývalých vinohradů. Krajinnými dominantami jsou kopce Štikov (335,5 m n. m.), Babí hora ( 354,8 m n. m.), Velká Horka (321 m n. m.) a trojmezí obcí Silůvky-Hlína-Prštice (418 m n. m.).

    Historie naší malé vesničky se vyvíjela různě, někdy se dařilo lépe, jindy místní zažívali krušné časy.Obyvatelé obce se v minulosti vedle zemědělství věnovali ovocnářství, vinařství, rybníkářství a řemeslům. O tom vypovídá i obecní znak Silůvky znakvytvořený podle staré pečetě pečeť z r. 1642 z roku 1642. Již od středověku se zde pěstuje vinná réva. Místní ovoce a zelenina byly díky železnici, která v roce 1870 spojila obec se světem známy na trhu ve Vídni, neboť zde až do 2. světové války pravidelně stavěly rychlíky mezi Brnem a Vídní. V katastru obce se v minulosti také nacházely dnes již zaniklé 3 rybníky – Hluboký, Plouzek a Žabinec.V roce 1783 vystavěla obec jako jedna z prvních v okolí školu a v roce 1887 byla v obci založena spisovatelem V. K. Jeřábkem obecní knihovna.

    Dnešních téměř 800 obyvatel žije bohatým kulturním, společenským a sportovním životem plným různých akcí, které pro ně připravují místní dobrovolné organizace a spolky. Pracuje zde několik organizací: Sbor dobrovolných hasičů (založen r. 1897), TJ Sokol (založen 1910), Jednota Orel (založena 1919), FC Silůvky (založen 1928), skautský oddíl Sokolík (založen 1945).V centru obce od roku 1850 stojí zvonice Sv. Anny, která je patronkou obce. V Silůvkách také od roku 1921 pracuje sbor Českobratrské církve evangelické,který zde má svůj kostel. V obci je zaveden plynovod, vodovod a kanalizace s čistírnou odpadních vod. Obec Silůvky vybudovala v roce 2014 Dům s pečovatelskou službou (DPS Silůvky).Část katastru obce Silůvky je součástí přírodního parku Bobrava, prochází zde značená turistická cesta a síť cyklostezek. .Ostatně,můžete se o tom přesvědčit, ať už obec navštívíte osobně jako turisté , nebo pouze virtuálně prostřednictvím naší fotogalerie. Pokud v Silůvkách již bydlíte nebo se sem hodláte přestěhovat, jistě vám přijdou vhod informace z obecního úřadu či adresář důležitých kontaktů.

Pomalovaná kaplička a hřbitov

Před několika dny byla dokončena oprava kapličky u hřbitova, a už ji někdo stačil poničit, jak můžete vidět ve fotogalerii. Kromě kapličky je poničená i hřbitovní zeď a čistírna odpadních vod.

Buďte proto všímaví a sledujte co se ve vašem okolí děje.Pokud by jste někoho zahlédli zavolejte na obecní úřad , případně takového nenechavce vyfoťte. Stačí se podívat jak vypadá budova nádraží , úpravna vody na Trávníkách.Chceme žít v pěkné a upravené obci a proto nedopusťte ,aby nám to tady nějací jednotlivci takhle ničili !!

Zveme vás na zajímavou besedu

Obec Silůvky zahajuje cyklus společných setkání všech generací občanů. První setkání se uskuteční v pátek 6.3.2009 v době od 18:00 do 20:30 v Orlovně v Silůvkách.

Z programu:
– vyprávění a promítání fotek cestovatele Jiřího Čefelina – „Ve svých stopách do Sýrie“
– debata se zástupkyní Sdružení obrany spotřebitelů Gertou Mazalovou o všem, co vás zajímá jako spotřebitele
– povídání s promítáním kronikáře obce Radka Neužila o změnách v obci a jejím okolí od 18. století do současnosti

Zde si můžete stáhnout pozvánku s detailním programem.

Těšíme se na setkání s Vámi a společný příjemný zážitek!

Provozování vodovodu, kanalizace a ČOV

Obec Silůvky vzala na sebe od 1.1.2008 břímě a starost s provozováním a je provozovatelem vodovodu, kanalizace a čov v obci. Je to mimo jiné i z důvodu udržení nízkých cen za vodné a stočné pro naše občany oproti velkým provozovatelům, kteří provozují v jiných obcích a mají vysoké náklady.

Další informace naleznete v sekci Obecní úřad -> Voda, kanalizace, ČOV.

Maškarní ostatky

TJ Sokol Silůvky pořádá v sobotu 14.2.2009 ve 20 hodin v sokolovně tradiční maškarní ostatky. Zveme v hojném počtu masky, mají vstup zdarma. Hraje skupina Family. Občerstvení zajištěno, připravena je bohatá tombola.

Úřední hodiny FÚ Brno – venkov

Finanční úřad Brno – venkov má v období podávání přiznání k dani z nemovitostí tyto úřední hodiny:

Odd. majetkových daní a ostatních agend
5. poschodí

Po 26.1.2009   8:00 – 17:00
Út 27.1.2009   8:00 – 17:00
St 28.1.2009   8:00 – 17:00
Čt 29.1.2009   8:00 – 17:00
Pá 30.1.2009   8:00 – 17:00
Po  2.2.2009    8:00 – 17:00

Podatelna, pokladna
Po 26.1.2009   8:00 – 17:00
Út 27.1.2009   8:00 – 17:00
St 28.1.2009   8:00 – 17:00
Čt 29.1.2009   8:00 – 17:00
Pá 30.1.2009   8:00 – 15:00
Po  2.2.2009    8:00 – 17:00

Odečty vodného

Oznamujeme občanům, že pan Jiří Cesar bude do 24.1.2009 do 1.2.2009 provádět odečty vodného za II. pololetí roku 2008. Lístek se stavem vodoměru můžete vylepit na dveře domu, případně nahlaste stav vodoměru panu Cesarovi telefonicky či SMS zprávou na telefon 728 951 842.

Zápis dětí do 1. třídy

Ředitelství ZŠ a MŠ Silůvky oznamuje, že ve středu 21. 1. 2009 v době od 14.30 do 16.00 se bude v základní škole konat zápis dětí do 1. třídy.