Platba poplatků na rok 2024

Poplatky plaťte nejlépe bezhotovostní formou na účet obce Silůvky č. 2053697349/0800 nebo v hotovosti na Obecním úřadě v Silůvkách v úřední dny v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin během měsíce dubna až června 2024.

Splatnost plateb za poplatky je do 30. června 2024. 

Výše poplatků:

– za likvidaci komunálního odpadu: 700 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci/rok

– za likvidaci komunálního odpadu: 700 Kč za rekreační objekt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba/rok

– za likvidaci komunálního odpadu: 350 Kč za rekreační objekty v lokalitě Žáček, Záhumenice a č. e. 104

– za psa: 50 Kč za jednoho psa/rok, 150 Kč za každého dalšího psa/rok téhož držitele

– za umístění reklamy: 200 Kč/rok

Variabilní symboly bezhotovostní platby:

– likvidace komunálního odpadu: variabilní symbol ve tvaru 1345+číslo popisné domu

– pes: variabilní symbol ve tvaru 1341+číslo popisné domu

– reklama: variabilní symbol ve tvaru 1343+číslo popisné domu