Obec Silůvky

Vítejte na oficiálních stránkách obce Silůvky, ležící přibližně 15 km jihozápadně od Brna.

  • Číst více...

    Dle dochovaných pramenů byla tato oblast osídlena již asi 3000 let př. n. l., o čemž svědčí nálezy moravské malované keramiky. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1277. Katastr obce má rozlohu 600 ha a je velmi pestrý a členitý. Zajímavostí jsou agrární terasy a kamenné meze na místech bývalých vinohradů. Krajinnými dominantami jsou kopce Štikov (335,5 m n. m.), Babí hora ( 354,8 m n. m.), Velká Horka (321 m n. m.) a trojmezí obcí Silůvky-Hlína-Prštice (418 m n. m.).

    Historie naší malé vesničky se vyvíjela různě, někdy se dařilo lépe, jindy místní zažívali krušné časy.Obyvatelé obce se v minulosti vedle zemědělství věnovali ovocnářství, vinařství, rybníkářství a řemeslům. O tom vypovídá i obecní znak Silůvky znakvytvořený podle staré pečetě pečeť z r. 1642 z roku 1642. Již od středověku se zde pěstuje vinná réva. Místní ovoce a zelenina byly díky železnici, která v roce 1870 spojila obec se světem známy na trhu ve Vídni, neboť zde až do 2. světové války pravidelně stavěly rychlíky mezi Brnem a Vídní. V katastru obce se v minulosti také nacházely dnes již zaniklé 3 rybníky – Hluboký, Plouzek a Žabinec.V roce 1783 vystavěla obec jako jedna z prvních v okolí školu a v roce 1887 byla v obci založena spisovatelem V. K. Jeřábkem obecní knihovna.

    Dnešních téměř 800 obyvatel žije bohatým kulturním, společenským a sportovním životem plným různých akcí, které pro ně připravují místní dobrovolné organizace a spolky. Pracuje zde několik organizací: Sbor dobrovolných hasičů (založen r. 1897), TJ Sokol (založen 1910), Jednota Orel (založena 1919), FC Silůvky (založen 1928), skautský oddíl Sokolík (založen 1945).V centru obce od roku 1850 stojí zvonice Sv. Anny, která je patronkou obce. V Silůvkách také od roku 1921 pracuje sbor Českobratrské církve evangelické,který zde má svůj kostel. V obci je zaveden plynovod, vodovod a kanalizace s čistírnou odpadních vod. Obec Silůvky vybudovala v roce 2014 Dům s pečovatelskou službou (DPS Silůvky).Část katastru obce Silůvky je součástí přírodního parku Bobrava, prochází zde značená turistická cesta a síť cyklostezek. .Ostatně,můžete se o tom přesvědčit, ať už obec navštívíte osobně jako turisté , nebo pouze virtuálně prostřednictvím naší fotogalerie. Pokud v Silůvkách již bydlíte nebo se sem hodláte přestěhovat, jistě vám přijdou vhod informace z obecního úřadu či adresář důležitých kontaktů.

Platba poplatků na rok 2024

Poplatky plaťte nejlépe bezhotovostní formou na účet obce Silůvky č. 2053697349/0800 nebo v hotovosti na Obecním úřadě v Silůvkách v úřední dny v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin během měsíce dubna až června 2024.

Splatnost plateb za poplatky je do 30. června 2024. 

Výše poplatků:

– za likvidaci komunálního odpadu: 700 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci/rok

– za likvidaci komunálního odpadu: 700 Kč za rekreační objekt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba/rok

– za likvidaci komunálního odpadu: 350 Kč za rekreační objekty v lokalitě Žáček, Záhumenice a č. e. 104

– za psa: 50 Kč za jednoho psa/rok, 150 Kč za každého dalšího psa/rok téhož držitele

– za umístění reklamy: 200 Kč/rok

Variabilní symboly bezhotovostní platby:

– likvidace komunálního odpadu: variabilní symbol ve tvaru 1345+číslo popisné domu

– pes: variabilní symbol ve tvaru 1341+číslo popisné domu

– reklama: variabilní symbol ve tvaru 1343+číslo popisné domu

Informace o vydání osobních dokladů

Občan může požádat o vydání občanského průkazu nebo cestovního dokladu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, nebo statutárních městech v rámci celé České republiky – bez ohledu na místo trvalého pobytu (např. Magistrát města Brna – Husova 5, MěÚ Slavkov, Ivančice, Rosice, Tišnov, Židlochovice, Hustopeče, Bučovice), v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22. Více informace_ke_zveřejnění.

Nabídka zaměstnání kuchař / kuchařka

Zámeček Střelice, příspěková organizace přijme do hlavního pracovního poměru kuchaře / kuchařku. Práce v příjemném prostředí a ve směnném provozu, perspektiva dlouhodobého zaměstnání, 25 dní dovolené, nástupní plat až 25 000 korun dle praxe či mimořádné odměny. Bližší informace v letáčku.

V případě zájmu zašlete životopis na email: pam@zamecekstrelice.cz. Bližší informace také na telefonním čísle 547 422 811 nebo 601 102 351.

Nabídka Zaměstnání

Odborné sociální poradenství

V případě zájmu mohou občané Silůvek kontaktovat odbornou poradkyni v oblasti sociálních služeb paní Bc. Hanu Kovářovou, Dis. na tel. čísle +420 739 519 318.  Pomůže Vám zorientovat se v oblasti sociálních dávek, s přípravou žádosti, poskytne Vám kontakty na dostupné služby a nabídne řešení pro složité životní situace. Služba je poskytována zdarma.