Informace o vydání osobních dokladů

Občan může požádat o vydání občanského průkazu nebo cestovního dokladu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, nebo statutárních městech v rámci celé České republiky – bez ohledu na místo trvalého pobytu (např. Magistrát města Brna – Husova 5, MěÚ Slavkov, Ivančice, Rosice, Tišnov, Židlochovice, Hustopeče, Bučovice), v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22. Více informace_ke_zveřejnění.