Obec Silůvky

Vítejte na oficiálních stránkách obce Silůvky, ležící přibližně 15 km jihozápadně od Brna.

  • Číst více...

    Dle dochovaných pramenů byla tato oblast osídlena již asi 3000 let př. n. l., o čemž svědčí nálezy moravské malované keramiky. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1277. Katastr obce má rozlohu 600 ha a je velmi pestrý a členitý. Zajímavostí jsou agrární terasy a kamenné meze na místech bývalých vinohradů. Krajinnými dominantami jsou kopce Štikov (335,5 m n. m.), Babí hora ( 354,8 m n. m.), Velká Horka (321 m n. m.) a trojmezí obcí Silůvky-Hlína-Prštice (418 m n. m.).

    Historie naší malé vesničky se vyvíjela různě, někdy se dařilo lépe, jindy místní zažívali krušné časy.Obyvatelé obce se v minulosti vedle zemědělství věnovali ovocnářství, vinařství, rybníkářství a řemeslům. O tom vypovídá i obecní znak Silůvky znakvytvořený podle staré pečetě pečeť z r. 1642 z roku 1642. Již od středověku se zde pěstuje vinná réva. Místní ovoce a zelenina byly díky železnici, která v roce 1870 spojila obec se světem známy na trhu ve Vídni, neboť zde až do 2. světové války pravidelně stavěly rychlíky mezi Brnem a Vídní. V katastru obce se v minulosti také nacházely dnes již zaniklé 3 rybníky – Hluboký, Plouzek a Žabinec.V roce 1783 vystavěla obec jako jedna z prvních v okolí školu a v roce 1887 byla v obci založena spisovatelem V. K. Jeřábkem obecní knihovna.

    Dnešních téměř 800 obyvatel žije bohatým kulturním, společenským a sportovním životem plným různých akcí, které pro ně připravují místní dobrovolné organizace a spolky. Pracuje zde několik organizací: Sbor dobrovolných hasičů (založen r. 1897), TJ Sokol (založen 1910), Jednota Orel (založena 1919), FC Silůvky (založen 1928), skautský oddíl Sokolík (založen 1945).V centru obce od roku 1850 stojí zvonice Sv. Anny, která je patronkou obce. V Silůvkách také od roku 1921 pracuje sbor Českobratrské církve evangelické,který zde má svůj kostel. V obci je zaveden plynovod, vodovod a kanalizace s čistírnou odpadních vod. Obec Silůvky vybudovala v roce 2014 Dům s pečovatelskou službou (DPS Silůvky).Část katastru obce Silůvky je součástí přírodního parku Bobrava, prochází zde značená turistická cesta a síť cyklostezek. .Ostatně,můžete se o tom přesvědčit, ať už obec navštívíte osobně jako turisté , nebo pouze virtuálně prostřednictvím naší fotogalerie. Pokud v Silůvkách již bydlíte nebo se sem hodláte přestěhovat, jistě vám přijdou vhod informace z obecního úřadu či adresář důležitých kontaktů.

Platba poplatků na rok 2024

Poplatky plaťte nejlépe bezhotovostní formou na účet obce Silůvky č. 2053697349/0800 nebo v hotovosti na Obecním úřadě v Silůvkách v úřední dny v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin během měsíce dubna až června 2024.

Splatnost plateb za poplatky je do 30. června 2024. 

Výše poplatků:

– za likvidaci komunálního odpadu: 700 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci/rok

– za likvidaci komunálního odpadu: 700 Kč za rekreační objekt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba/rok

– za likvidaci komunálního odpadu: 350 Kč za rekreační objekty v lokalitě Žáček, Záhumenice a č. e. 104

– za psa: 50 Kč za jednoho psa/rok, 150 Kč za každého dalšího psa/rok téhož držitele

– za umístění reklamy: 200 Kč/rok

Variabilní symboly bezhotovostní platby:

– likvidace komunálního odpadu: variabilní symbol ve tvaru 1345+číslo popisné domu

– pes: variabilní symbol ve tvaru 1341+číslo popisné domu

– reklama: variabilní symbol ve tvaru 1343+číslo popisné domu

Informace o vydání osobních dokladů

Občan může požádat o vydání občanského průkazu nebo cestovního dokladu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, nebo statutárních městech v rámci celé České republiky – bez ohledu na místo trvalého pobytu (např. Magistrát města Brna – Husova 5, MěÚ Slavkov, Ivančice, Rosice, Tišnov, Židlochovice, Hustopeče, Bučovice), v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22. Více informace_ke_zveřejnění.

Výkopy pro optický kabel – info

Telekomunikační společnosti Cetin +  Self-net + Nej.cz  se spojily a informují nás o tom, že po Velikonocích začnou se zprovozňováním optické sítě a vysokorychlostního internetu v ulicích, kde již mají optické kabely položeny (Pod Lipami, Úvoz, Na Rybníkách, Kopaninky)  a mají v úmyslu během několika měsíců (duben – červen) položit optické kabely i na zbytku obce tak, aby mohli vysokorychlostním internetem přes optiku připojit každou nemovitost. Bude se jednat o mělké ruční výkopové práce s pokládkou trubek a trubiček převážně v chodnících na ul. Anenská, Nádražní, Prachatičky, Sokolská, Trávníky, Na Nivách, částečně ještě v ul. Na Rybníkách a Kopaninky.

Firma provádějící výkopové práce  žádá občany o pochopení a toleranci při provádění výkopů a následném postupném zapravování povrchů a dlažeb.

Doporučuji všem, aby si tento optický kabel pro internet nechali přivést až do domu, nebo na stavební parcelu. I když nyní internet nepotřebujete, tak do budoucna si tím svoji nemovitost zajímavě zhodnotíte.

O zprovoznění optické sítě a možnosti připojení vysokorychlostního internetu se informujte u svých operátorů a poskytovatelů služeb přenosu dat a internetu (např. společnosti O2 , T-mobile, Vodafon,….)

Zdeněk Prax

SILŮVKY MAJÍ NOVÉ PSČ 664 99

Obci SILŮVKY jako samostatnému územně správnímu celku bylo Českou Poštou s.p. přiděleno nové vlastní Poštovní směrovací číslo PSČ 664 99 Změna v centrálních registrech RUIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí ) proběhla automaticky v únoru 2024.

Nový jízdní řád 2023/2024

Od 10. prosince 2023 bude v platnosti nový vlakový  jízdní řád.  Najdete jej zde.

A zde jsou jízdní řády autobusů.  Linka 510 a linka 154.

Nový jízdní řád v Jihomoravském kraji přinese změny hlavně v železniční dopravě, v autobusové dojde k minimálním úpravám. Cestování po kraji omezí řada výluk Správy železnic, skončí naopak omezení na mostě přes Svratku u hlavního nádraží.

„Provozní koncept na všech tratích na jižní Moravě zůstává stejný, na většině tratí dochází pouze k drobným změnám na žádost objednatele s cílem zlepšit nebo vytvořit nové přestupní vazby a spoje,“ uvádí k novému jízdnímu řádu Alan Butschek, obchodní manažer Českých drah pro Jihomoravský kraj.V průběhu platnosti jízdního řádu 2024 ale bude probíhat rozsáhlá stavební činnost Správy železnic, která ovlivní provoz vlaků zejména v úsecích Střelice – Zastávka u Brna, Vlkov u Tišnova – Křižanov, Brno-Královo Pole – Kuřim a Brno hl.n. – Brno-Chrlice. Dlouho očekávaná rekonstrukce úseku Střelice – Zastávka u Brna bude mít po dokončení zcela zásadní pozitivní přínos co do včasnosti spojů, častějšího spojení a nasazení moderních nízkopodlažních vozidel. Výlukové jízdní řády během všech těchto stavebních prací jsou v přípravě a jednotlivá opatření koordinujeme jak se Správou železnic, tak s objednateli dopravy,“ dodal.

V průběhu roku 2024 by měly být ve většině stanic a zastávek instalovány prodejní validátory koordinátora krajského integrovaného systému, které umožní prodej elektronických jízdních dokladů IDS JMK i tam, kde není pokladní přepážka.